Otomatik Harç Makinası


Otomatik harç hazırlama makinası
Otomotik harç karma makinası kumunu, akriliğini, suyunu vs. malzemelerini kendisi otomatik olarak alır ve üstteki haznesinde 100 kg harcı 6 dakika karıştırdıktan sonra 2. hazneye boşaltır 2. haznedeki harç karıştırılarak makinanın haznesine aktarılır ve bu arada yapılmış olan harç bitmeden yeni harç hazırlanmış olur böylece akşama kadar harcınız devamlı hazır olur.

Avantajları:

  • Harcınız hep aynı kıvamda olur
  • Harcın içine yabancı maddeler girmez dolayısıyla çekimde çizme veya hata oluşmaz
  • Zamandan  tasarruf edilir
  • İş gücünden tasarruf edilir
  • Harç maliyetiniz düşer
  • Rahat bir temizlemesi vardır (Yalnızca üst hazne ve alt hazne suyla yıkanır)